Elektriska båtar ska snart glida nerför Bangkoks Saen Saep-kanal

• Länk till källan

Som en del av åtgärderna för att utveckla huvudstadens kanaler och förbättra invånarnas liv, gör sig Bangkok Metropolitan Administration (BMA) redo att lansera en el-båtstjänst i Saen Saep-kanalen.
Den nya båttjänsten som kommer att gå från Wat Si Bun Rueang till Minburi distriktskontor förväntas lanseras denna månad. BMA har skaffat 12 el-båtar till projektet och har byggt om åtta skadade bryggor. Tjänsten kommer att köras från kl 05:30 till 20:30 dagligen från måndag till fredag, med båtar som avgår var 15:e minut under rusningstid och var 30:e minut annars. Den sista båten kommer att lämna piren ca 19.30.

På lördagar, söndagar och allmänna helgdagar kommer tjänsten att tillhandahållas från kl 06:00 till 19:00, med båtar som avgår var 30:e minut och den sista båten avgår ca 18:30.