Eldre dame idømt ett års fengsel for å ha trampet på bilde av kongen

 

Utenfor en rettsbygning i Bangkok i juli 2012, trampet en eldre dame (65) på bildet av kongen. Dette skjedde i frustrasjon og som protest på en domstolsavgjørelse om at regjeringen ikke kunne foreta en grunnlovsendring.

En lavere rettsinstans fant henne skyldig i majestetsfornærmelse og idømte henne to års fengsel. Siden hun ble erklært å være mentalt ustabil ble hun ikke fengslet, men underlagt psykiatrisk behandling med meldeplikt hvert halvår. Påtalemyndigheten anket saken, og nå har appelldomstolen dømt henne til ett års fengsel, som hun må sone, tross sin psykiske tilstand.