Ekonomin viktig fråga i valet – regeringen har skapat ett missnöje

 • Länk till källan

Ekonomin är den viktigaste frågan för många thailändare i valet. Den sittande regeringen har inte lyckats med att sköta landets finanser och det har skapat ett stort missnöje, framför allt bland låg- och medelinkomsttagare.
Det som är tydligt är att regeringens politik har gynnat den styrande eliten och militären. Oppositionen säger att regeringen inte har någon trovärdig plan för att lösa de utmaningar Thailand står inför. Samtidigt är det svårt att förstå vilken politik som en enad opposition vill föra om de kommer till makten efter valet.

Alla partier lovar vitt och brett och säger ”Allt blir bättre med oss” men folket vill ha tydliga besked om ekonomin, demokratin och utbildning.