Domstol sätter upp faktapanel över den ”grå senatorn” som friades från åtal

Länk till källan

HÖGSTA DOMSTOLENs president har tillsatt en kommitté för att samla in bevis och hitta fakta som hänför sig till förra oktobers återkallelse av en arresteringsorder av en domare i brottmålsdomstolen för en grå senator.
Domstolens talesman bekräftade den 13 mars att högsta domstolens president låter ad hoc-kommittén sammanställa bevis och fakta som involverar den oidentifierade domaren som hade återkallat arresteringsordern för senator Upakit Pajareeyangkun som misstänks av polisen för inblandning i narkotikahandel och pengatvättbedrägeri.

Talesmannen sa dock att faktapanelen som har fått 30 dagar på sig att avsluta jobbet och rapportera det till Högsta domstolens president inte har någon laglig befogenhet att stämma någon för förhör i skandalen kring den påstådda grå senatorn.