Diesel klättrar till 30,49 baht, myndigheterna överväger stödåtgärder

3 april 2567 • Länk till källan

Dieselpriserna i Thailand har ökat med 50 satang per liter, vilket fick premiärministern att kalla till ett möte för att diskutera motåtgärder efter prisjusteringen i dag.
Tidigare hade energiministeriet och finansministeriet gemensamt hanterat prissättningen genom en skattereduktion för att begränsa dieselpriserna till 30 baht per liter, ett beslut som antogs av regeringen den 19 december 2023, med verkan från 1 januari till mars 31, 2024.
I en ny utveckling har dieselpriserna vid pumpen ökat från tidigare 29,99 baht per liter till 30,49 baht. I regeringshuset påpekade premiärminister Srettha att regeringsmötet i dag innehöll diskussioner om huruvida man skulle justera detaljhandelspriset på diesel. Energiministeriet rapporterade att ett möte skulle hållas senare på eftermiddagen för att fastställa åtgärder för att mildra effekterna.
På frågan om den centrala budgeten skulle användas för att stödja dieselpriserna föreslog den 62-årige premiärministern att man väntade på resultatet av eftermiddagsmötet, vilket tydde på att flera åtgärder var under övervägande och skulle kommuniceras i sinom tid.
Prisjusteringen kommer vid en tidpunkt då energisektorn är under granskning, där regeringen står inför utmaningen att balansera skatteansvar med behovet av att stödja konsumenter och företag som påverkas av fluktuerande bränslepriser. Beslutet att höja dieselpriserna, om än något, är ett bevis på komplexiteten i att hantera energikostnaderna på en fluktuerande global marknad.

Regeringens tillvägagångssätt, med samverkan och övervägande av olika stödåtgärder, speglar energipolitikens mångfacetterade karaktär. Det handlar inte bara om att justera priserna utan också om att säkerställa ekonomisk stabilitet och skydda det thailändska folkets intressen.
Eftersom diesel är ett avgörande bränsle för transporter och industri, har alla prisförändringar en ringeffekt över hela ekonomin, vilket påverkar kostnaderna för varor och tjänster. Regeringens försiktiga inställning är därför inte bara försiktig utan nödvändig för att undvika att förvärra inflationstrycket.
Den Bangkok-födde premiärministerns uttalande indikerar en vilja att överväga en rad alternativ för att lätta bördan för konsumenterna. Detta kan inkludera att man använder den centrala budgeten för att subventionera dieselpriser eller att implementera andra finansiella mekanismer för att mildra slaget av ökade energikostnader.
Resultatet av eftermiddagsmötet är ivrigt efterlängtat av både företag och konsumenter, som är angelägna om att förstå regeringens strategi inför stigande dieselpriser.