Det verkliga skälet till Bangkoks översvämningar

En rad av fångar rensar Bangkoks avlopp som har en tjock film av slam – i kampen mot en stigande våg av plastavfall. Bangkok ligger bara 50 centimeter över havet och genomkorsas av kanaler, länge har Thailands huvudstad kämpat mot översvämningar och ett inkräktande hav. Men stadens omättliga aptit för plastpåsar, i kombination med en dålig historia av återvinning, är ett stort hinder för dessa ansträngningar, särskilt under monsunmånaderna. Plast har blivit ett gissel för stadens nätverk av pumpstationer, igensättning av vitala maskiner under säsongens skyfall och regelbundet förvandlas stora trafikleder till leriga floder. Varje dag går stadsarbetare ner i Bangkoks kloaker för att försöka rensa en del av skräpet, med stöd av fångar som avtjänar tid från sina fängelsestraff genom att anmäla sig frivilligt för jobbet.

På en sidogata står ett trettiotal fångar klädda i stövlar och matchande blå t-tröjor börjar de sitt arbete. De lyfter en stor betongplatta som leder till en dräneringskanal med en armé av kackerlackor. Gruppen använder metallskrapor för att skrapa de slemmiga skräp som blockerar avloppsrören. ”Arbetet är inte alltför svårt”, sa en fånge som avsätter i sex dagar i veckan på frivilligt jobb. ”Och det tillåter mig att gå hem snabbare.” Varje dag fångarna arbetar innebär att en dag lyfts från deras straff.