Cyanidseriemördaren är skyldig, men kommer att slippa avrättning på grund av graviditet

 • Länk till källan

En ledande åklagare avslöjade att den thailändska cyanid-seriemördaren verkligen är skyldig, men kommer att slippa dödsstraffet på grund av en lag som säger att gravida kvinnor inte kan avrättas.
I går talade en chefsåklagare, Prawet, om fallet med Sararat ’Am’ Rangsiwuthaporn, som anklagades i ett fall som involverade förgiftning och dödande av 13 personer. Prawet avslöjade att det enda lämpliga straffet för ett sådant brott är dödsstraff. Men eftersom Am för närvarande är gravid i tredje månaden kan hon inte möta dödsstraff enligt lagen, som säger:
”En gravid kvinna som dömts till döden ska vänta till tre år efter barnets födelse, då hennes straff reduceras till livstids fängelse om inte hennes barn avlider före treårsperiodens utgång.”
Enkelt uttryckt sa Prawet att enligt lagen borde Am, som för närvarande är gravid i tredje månaden, undvika dödsstraffet på grund av sin graviditet, och rättsprocessen kommer sannolikt att fortsätta innan hon föder. I fallet med dödsstraff kräver lagen alltså en sänkning av straffet för att skydda barnets välfärd.
När det gäller alla påståenden om den tilltalades psykiska sjukdom, sa Prawet att dessa var ”absurda”, eftersom hon visade klarsynthet och svarade på alla frågor. Han hävdade att dessa påståenden inte borde tas upp för att skapa förvirring i samhället.

Ändå har det på sociala medier förekommit betydande kritik angående undantaget för Am från dödsstraffet. Argumentet understryker att ”den tilltalade är gravid men har begått avskyvärda brott och kommer inte att avrättas, så om hon skulle ha dödat 20-30 offer skulle hon fortfarande slippa straffet, vilket är orättvist mot den avlidnes familjer.” Majoriteten av användarna efterlyser en översyn av lagen för att göra den mer lämplig och rättvis för de sörjande familjerna.
Sådana fall aktualiserar dilemmat att ta itu med avskyvärda kriminella handlingar som begås av gravida individer och påverkan på deras ofödda barn. Den nuvarande lagens tillvägagångssätt för att skydda det ofödda barnets välfärd och rättvisa för offren förblir ett omdebatterat ämne i samhället.