Covid-expert upptäcker dödligt nytt fladdermusvirus i en avlägsna thailändsk grotta – rädslan för pandemi ökar

15 maj 2567 • Länk till källan

En känd zoolog har avslöjat en banbrytande upptäckt av ett tidigare okänt virus med potential att infektera människor nästan lika allvarligt som Covid.
Dr Peter Petszak, chef för den New York-baserade ideella organisationen DaEcoHealth Alliance, talade vid ett evenemang från Världshälsoorganisationen (WHO) med fokus på pandemiforskningsberedskap, och presenterade fynd relaterade till detta nya virus som hittats i fladdermöss. Trots att EcoHealths finansiering har dragits in och dess projekt i Kina ställts in på grund av oro över kopplingar till Covids kinaläckage, fortsätter organisationen sin verksamhet i Thailand och andra delar av Asien, med stöd av betydande amerikanska statliga bidrag.

Dr Daszak lyfte fram pågående ansträngningar för att identifiera potentiellt skadliga djurvirus i Sydostasien, en strävan som vissa forskare varnar för kan utgöra en risk för att utlösa en framtida pandemi. Vid WHO-konferensen delade Dr Daszak, en nära medarbetare till Dr Anthony Fauci, den tidigare chefsmedicinska rådgivaren till USA:s president, insikter om fladdermus-coronaviruset som upptäckts i en grotta i Thailand.