Covid-19 Center överväger att slopa RT-PCR för ATK-tester för fullt vaccinerade turister från lågriskländer i december

• Länk till källan

Center for Covid-19 Situation (CCSA) planerar att överväga att avbryta RT-PCR-tester vid ankomst och ersätta dem med ATK-tester bland fullt vaccinerade besökare som reser från 63 lågriskländer enligt förslaget av Thailands turistmyndighet (TAT) den 12 november.
Guvernören för Thailands turistmyndighet (TAT), avslöjade före mötet att departementet skulle föreslå en förändring från RT-PCR-testet till ATK-testet för utländska turister som har vaccinerats helt och kommer från 63 lågriskländer under Test & Go-programmet samt förenkla reglerna för nära kontakt med hög risk (HRC). Förslaget syftade till att förkorta tiden för Covid-19-testresultaten. Enligt guvernören tar RT-PCR-processen för varje ankomst normalt minst 6 timmar vilket kräver att inkommande resenärer bokar och stannar i sitt SHA+-boende i minst 1 dag för att vänta på resultaten. Däremot att vissa personer rapporterade väntetider på över 24 timmar och att det kunde variera kraftigt beroende på ankomsttider och använt hotell/sjukhus.

TAT planerar istället att införa användningen av ett ATK-testkit för alla helt vaccinerade ankomster från lågriskländer för att förkorta processen och vara bekvämare. Godkännanden kommer dock att ske efter beslut av National Conductable Disease Control Board och CCSA, som leds av premiärministern. Under CCSA:s pressbriefing idag meddelade en talesman att CCSA kommer att överväga ärendet som föreslagits av TAT. Övervägandet kommer att påbörjas i december, vilket kan leda till det officiella genomförandet under samma månad.

TAT hade önskat ändringen omedelbart men en läkare insisterade på att det skulle ta tid att överväga begäran och att CCSA behövde granska mer information om beslutet. En förändring skulle dock lindra många besökares oro över att tillbringa en natt på ett obligatoriskt SHA+-hotell och rädsla för att testa positivt vid ankomst. Förändringen skulle också ge de som anländer till landet friheten att omedelbart åka dit de ville istället för att vänta på ett hotell för resultat.