BMA-skolor som ska öppna igen får särskilda säkerhetsriktlinjer

• Länk till källan

Bangkok Metropolitan Administration (BMA) biträdande permanent sekreterare ledde ett möte med Bangkok Education Office och Bangkok Health Office på onsdagen för att diskutera riktlinjer som förberedelse för återöppning av BMA-skolor för andra terminen av klass 4 till 6.
Mötet bestämde att alla skolor strikt måste följa Covid-19 förebyggande åtgärder som inkluderar social distansering, regelbunden handtvätt och alltid bärande av munskydd.

Mötet kom också fram till sju exklusiva riktlinjer:
1. Skolor måste utvärdera sig själva på Thai Stop Covid Plus- och MOECovid-webbplatserna.
2. Aaktiviteter tillåts endast i små grupper och eleverna måste hålla sig till sina grupper.
3. Se till att maten är näringsrik och tillagad på ett hygieniskt sätt.
4. Se till att miljöhälsan uppfyller standarderna.
5. Skapa en isoleringszon i händelse av en nödsituation.
6. Ordna en förseglad resväg.
7. Skapa ett skolkort för elever, lärare och personal.