Barn lärdes överlevnadstaktik i låsta fordon

• Länk till källan •

Incidenter med barn som lämnats i fordon av sina föräldrar eller vårdnadshavare har blivit ganska vanliga, där barnet är hjälplöst och inte vet hur det ska kalla på hjälp vilket i flera fall leder till en tragedi där barnet kvävs till döds som fallet var med en 7- årig flicka som lämnade i en skolbuss i Chonburi för ett par veckor sedan.
I en annan incident inträffade nästan en tragedi när en vårdslös kvinna lämnade sin 2-åriga dotter i sin bil med motorn igång när hon hoppade av för att shoppa på marknaden bakom Big C Shopping Mall i norra Pattaya. Med incidenter som dessa har skolor börjat utbilda sina mycket unga elever i hur de ska överleva och kalla på hjälp ifall de lämnas ensamma i ett låst fordon.
Borgmästaren i Kledkaew kommun i Bang Saray-distriktet genomförde tillsammans med brottsbekämpande tjänstemän en överlevnadsträning för 45 dagisbarn från Bang Saray Child Development Center.

De små barnen visades platsen för signalhornet och lärde sig hur man tutar. De fick höra att om de av någon anledning blev inlåsta i bilen skulle de tuta så länge som möjligt tills de får uppmärksamhet från förbipasserande.
Barnen njöt av tutövningarna, vilket var av goda skäl, eftersom deras liv kan bero på hur länge och hur högt de kan signalera med tutan.