Bank of Thailand börjar ge ut 20 Baht polymersedlar

• Länk till källan •

Fördelen med polymer framför papper är att de inte absorberar fukt och smuts samtidigt som polymersedlarna kan hålla betydligt längre än papperssedlarna.
Initiativet att byta från papper till polymer för 20 Baht-sedlar är att förbättra kvaliteten: renare och mer hållbart. Eftersom 20 baht är den mest använda valören är den därför benägen att vara mer utsliten och smutsig än andra valörer, sa BOT i sitt uttalande. Hållbarheten hos polymersedlar kan således minska behovet av att trycka nya sedlar för att ersätta de skadade på lång sikt. Det är bättre för miljön. Övergången från pappers- till polymersedlar är därför i linje med BOT:s övergripande hållbarhetspolicy.

Polymersedlarna på 20 baht har samma design som de nuvarande papperssedlarna i omlopp. Avancerad teknik mot förfalskning används för att säkerställa att de nya polymersedlarna är svåra att förfalska, på samma sätt som de nuvarande sedlarna. Den extra säkerhetsfunktionen är de ”klara fönstren”, som kan ses igenom från båda sidor. Det nedre genomskinliga fönstret uppvisar färgskiftning från genomskinligt gult till rött.

För synskadade är den extra funktionen de små numeriska ”20” präglade siffrorna i det övre genomskinliga fönstret, som lätt kan röras och kännas. De nya 20 Baht polymersedlarna gavs ut idag genom alla bankers filialer. Papperssedlarna på 20 baht förblir lagliga betalningsmedel.