Bangkok sätter upp fler kontrollpunkter för att minska luftföroreningarna

• Länk till källan

Från 1 oktober till 8 december har polisen inspekterat 43 587 motorfordon i hela landet och förbjudit 230 av dem att användas innan de reparerats.
Premiärministern uttryckte oro över stigande PM2,5-nivåer i Bangkok under de senaste dagarna, samtidigt som han instruerade polisen att sätta upp ytterligare kontrollpunkter för att begränsa och minska luftföroreningarna. Statsministerns ständige sekreterare besökte nyligen en kontroll på Kalapapruek Road i Phasi Charoen-distriktet för att kontrollera avgaserna från passerande fordon. Under inspektionen hittade polisen flera bilar som överskred den lagliga utsläppsgränsen och beordrade dess förare att sluta använda fordonen tills motorerna var justerade.

Från den 1 oktober har tjänstemän inspekterat 43 587 motorfordon i hela landet och 24 173 av dessa inspektioner genomfördes i Bangkok med 73 bilar avstängda från vägen. De flesta av de besiktigade fordonen var lastbilar och både offentliga och privata bussar.