Avvisandet av passagerare toppar listan över klagomål om Bangkoks taximeterbilar

Länk till källan

Landtransportavdelningen har tagit emot mer än 2 000 passagerares klagomål mot taxichaufförer i Bangkok, varav de flesta rörde taxibilars avvisande av passagerare, sedan de nya taxipriserna trädde i kraft den 16 januari.
Av de 2 120 klagomålen gällde 720 taxibilars avvisande av passagerare, 455 gällde ohyfsat beteende mot passagerare, 358 gällde vårdslös körning, 237 för att inte använda mätare och 221 fall av felaktiga mätare.

Avdelningen har redan svarat på 1 650 klagomål och har vidtagit rättsliga åtgärder i 479 fall.
Sedan de nya priserna trädde i kraft har 34 812 taxibilar fått sina mätare justerade.