Anutin föreslår uppmjukningar av de förebyggande åtgärderna mot Covid-19

• Länk till källan

Folkhälsominister Anutin har instämt i rapporter om att Center for Covid-19 (CCSA) planerar att lätta på restriktionerna vid sitt nästa möte.
Han sa att även om det fanns 10 000 nya fall om dagen, har ministeriet redan utvärderat och förutsett denna situation eftersom Omicron-varianten är mer smittsam än tidigare stammar, men mindre allvarlig. I takt med att fler thailändare vaccineras har antalet allvarliga fall och dödsfall minskat, sa Anutin. Han sa att Thailand anses vara bland länder som har kontrollerat sjukdomen väl och effektivt. Han sa att nyckeln var att nå målet för vaccination. I december 2021 hade Thailand totalt 3 500–4 000 nya fall dagligen, men dödligheten är densamma även nu även om de dagliga fallen har mer än fördubblats.
”Jag hade nyligen en diskussion med USA:s ambassadör i Thailand om situationen med coronaviruset. Han sa att en sak i Thailands agerande är att vi tillhandahåller information på ett öppet och enkelt sätt. Vi förväntar oss också att människor hjälper regeringen att förebygga och hantera epidemin.

Vi lämnar därför ut informationen i sin helhet för att göra samhället medvetet och förstå situationen. Vi tillhandahåller vaccin i tid enligt plan med effektivitet och säkerhet,” sa Anutin. Han tillade att det inte kommer att vara några problem med brist på vaccin eftersom det finns tillräckligt med lager.