Allmänheten vill att guvernören ska slå ner på korruption i BMA-upphandlingar

Länk till källan

Majoriteten av de tillfrågade vill att Bangkoks guvernör Chadchart Sittipunt först ska ta itu med korruption i upphandling, enligt en undersökning som genomfördes från 29 augusti till 5 september av Bangkok No Corruption Group.
Gruppen, som består av sex nätverk inklusive Nation TV, syftar till att befria Bangkok från alla typer av korruption.
De flesta svarande var överens om att korruptionen i Bangkok Metropolitan Administration (BMA) hade försvunnit efter valet till guvernör i Bangkok i maj; 50,56 procent av de tillfrågade hade röstat på Chadchart under valet.
När man frågade vilka graftrelaterade frågor som guvernören borde ta itu med först, svarade 48,03 procent upphandling, följt av mutor till City Law Office (32,24 procent) och mutor för byggprojekt (8,55 procent).

Tidigare på tisdagen noterade Chadchart att korruption ofta började som en liten irritation innan den växte till en cancer som förtär en organisation. Effektivt undertryckande av korruption var dock beroende av ledarnas agerande.
”Ledare är viktiga för när de avstår från att initiera korruption, de sätter ett exempel för sina underordnade att följa”, sa han.