Alla 1,5 biljoner baht i Covid-stöd är nu utdelade, enligt regeringen

• Länk till källan •

Regeringen sa att de sista 500 miljarderna av dess 1,5 biljoner i Covid-lån nu har delats ut, med 37 miljarder baht som täcker behandlingskostnader och ersättningar för läkare.
”Lånen som erhållits enligt regeringens lånedekret har nu förbrukats”, sa generalsekreteraren för National Economic and Social Development Council (NESDC) på fredagen.
Av de återstående 37 miljarder baht anslogs 27 miljarder för att täcka kostnaderna för att behandla Covid-19-patienter, enligt begäran av National Health Security Office, och 10 miljarder som ”risktillägg” för läkare och sjuksköterskor.
Under pandemin gav staten gratis behandling till alla Covid-19-patienter i landet. Regeringen antog två nöddekret för att låna totalt 1,5 biljoner baht för att tackla pandemin och lindra dess inverkan på den thailändska ekonomin. De 500 miljarder baht lånades under det andra lånedekretet.
Danucha sa att ca 70 procent av den tilldelade budgeten har betalats ut, med 100 procent som ska betalas före årets slut.

Ytterligare Covid-budgetförfrågningar kommer att täckas av den centrala nödfonden i 2023 års statsbudget, sade han. Danucha, vars byrå har till uppgift att utföra nationell ekonomisk planering, tillade att under resten av året bör ekonomirelaterade statliga myndigheter fokusera på att hjälpa ”utsatta grupper” snarare än att stimulera ekonomin.
”Människor i utsatta grupper borde få hjälp eftersom de påverkas av de stigande levnadskostnaderna och högre energipriser. Konsekvenserna måste sänkas för dem, sa Danucha.