88% av thailändska bankkonton har mindre än 50 000 baht

Länk till källan

Enligt Bank of Thailand (BOT) ökade de totala inlåningen i affärsbanker med 4,3 % till 16 897 biljoner baht 2017. Den sa att ökningen berodde på att BOT höjde sin styrränta, vilket fick affärsbankerna att höja sina utlånings- och sin insättnings-räntor som svar.
Bangkok-kontoinnehavare leder den provinsiella rankingen med totala insättningar på 10,58 biljoner baht. Per region har dessa de mest ackumulerade insättningarna:
Central: 3 665 biljoner baht (exklusive Bangkok).
Nordost: 956,765 miljarder
Söder: 835,805 miljarder

4,3% ökning av thailändska bankinsättningar, medan 90% av konton har mindre än 50 000 baht.
Enligt BOT fanns det 121,40 miljoner inlåningskonton i slutet av föregående år, varav 110,84 miljoner var sparkonton. Bland sparkontona hade 1 023 mer än 500 miljoner baht, medan 98,52 miljoner hade mindre än 50 000 baht.