82,5 miljarder avsatt för att rengöra Bangkoks Saen Saeb-kanal under de kommande 10 åren

• Länk till källan

Regeringen enades på tisdagen om att öronmärka 82,5 miljarder baht för att rehabilitera Bangkoks Saen Saeb-kanal under det kommande decenniet (2021-2031).
Förslaget till kanalens rehabilitering gjordes av Office of National Water Resources (ONWR). Av de öronmärkta medlen kommer 81,4 procent från statsbudgeten, 3,5 procent från medel som avsatts för Bangkok och 15,1 procent från offentlig-privata investeringar. Syftet är att rena kanalen från giftigt avfall som dumpats av fabriker och sopor från samhällen vid kanalen.
År 2020 släpptes 807 672 m3 orenat avloppsvatten ut i Saen Saeb-kanalen och dess bifloder dagligen, vilket bringade det genomsnittliga biokemiska syrebehovet (BOD) till 12,2 mg per liter.

BOD står för mängden syre som krävs för att sönderdela organiskt material och värden över 8mg/l representerar allvarlig förorening. Avloppsvatten som dumpas i Saen Saeb-kanalen hamnar i Chachoengsaos Bang Pakong-flod.