82 % av dömda thais sitter inne för droger – nu kan de få sina straff sänkta

• Länk till källan

Den thailändska kriminalvårdsavdelningen står inför enorma problem under de kommande månaderna eftersom den stora majoriteten av fångarna kan ansöka om att få sina straff ändrade.
Nya lagar tillkännagavs i statstidningen på torsdagen. Kriminalvårdschefen medgav att av de 289 332 fångarna i Thailand satt häpnadsväckande 237 763 eller 82,18 % inne för droger, 196 611 har fått sina fall avslutade. Dessa kan nu ansöka om straffnedsättning hos domstolar utifrån de nya reglerna. Krathomfångar har redan släppts ut efter att bladet – som användes för att göra ett milt te – avkriminaliserades. Nu kommer hundratusentals fler att hoppas på tidigare frigivning i ett drag som kommer att täppa till rättssystemet.

Många kritiker ser Thailands attityd till små narkomaner och handlare som en belastning på fängelsesystemet där det har varit enorma Covid-utbrott. De lyfter fram det totala misslyckandet som ”kriget mot droger” som misslyckats i Thailand och på andra håll i världen.
Och de pekar på det faktum att de som producerar farliga droger som crystal meth flyr medan mulor betalar med sina liv. Och människor står fortfarande inför möjliga fängelsestraff för användning av marijuana och den statligt sponsrade tobaksanvändningen dödar miljoner.