5 000 i böter för överträdelser av utsläpp av svart rök från fordon

• Länk till källan •

Bilister som bryter mot gränsen för utsläpp av svart rök kommer att få böter på 5 000 baht, har landtransportavdelningen bekräftat.
Avdelningen meddelade på sin hemsida att nyheter som delas på sociala medier om de dryga böterna är sanna och den nya skattesatsen trädde i kraft den 13 april och syftar till att minska PM2,5-partiklar i luften i städer. Tillkännagivandet sa, förutom böterna, skulle fordon som befanns ha svarta utsläpp över gränsen märkas med ”förbjuden att använda” tills ägarna av fordonen fixar motorn för att få ner utsläppen av svart rök till inom den acceptabla gränsen.

Tillkännagivandet sa att avdelningen skulle tilldela tjänstemän att slumpmässigt kontrollera fordon på alla vägar runt om i landet för svarta rökutsläpp. Inspektionen skulle antingen vara en opacitetskontroll av den svarta röken eller med filterpapper.
Vid opacitetskontroll får värdet på svart rökopacitet inte överstiga 30 procent och för filterpapperskontroll får värdet inte vara högre än 40 procent, står det i kungörelsen.