6 månaders frysning av priset på kyckling

• Länk till källan

Internal Trade Department (ITD) och handlare har kommit överens om att frysa kycklingpriserna i sex månader medan åtgärder vidtas för att lösa de skyhöga priserna på fläsk, sa avdelningschefen.
Priset på levande kycklingar på gårdar är begränsat till 33,50 baht per kg, färsk hel slaktad kyckling (med eller utan biprodukter) vid 60-65 baht/kg, lår vid 60-65 baht/kg och bröst vid 65-70 baht/kg. Prisstoppet gäller till slutet av juni. Kycklingproducenter kommer också att uppmanas att öka produktiviteten inom 45 dagar eftersom fler har övergått från fläsk till kyckling och ägg som billigare proteinkällor, sa han. Samtal har också planerats om äggpriser med ITD som i förväg sagt att alla äggprishöjningar var olämpliga vid denna tidpunkt. Samtal kommer att hållas med ledande personer i branschen, tillade han.

De höga priserna på griskött berodde delvis på att småskaliga grisuppfödare lade ner sina gårdar, eftersom priset på djurfoder hade stigit med 7 %. Detta resulterade i att utbudet av griskött till marknaden minskade med cirka 30%.