Böter på 1000 baht om du inte stannar för gående på övergångsställe

• Länk till källan

Att köra genom ett övergångsställe i Thailand när en person fortfarande är på väg över kan leda till att du får 1 000 baht i böter.
Övergångsställen finns på plats av en anledning, de är viktiga säkerhetsfunktioner och finns ofta nära skolor, i stadskärnor och på huvudvägar. Men om en förare inte stannar för en fotgängare kan det få dödliga konsekvenser. Lagarna som styr trafiksäkerheten i Thailand säger att ett fordon som inte stannar medan en person korsar vägen på ett övergångsställe riskerar böter på högst 1 000 baht. Dessutom, om en förare kör på en person på ett övergångsställe, är straffet upp till 3 års fängelse. Om resultatet leder till döden är straffet upp till 10 års fängelse.

Böterna kommer att fyrdubblas från1  juli – parlamentsutskottet för transport sa att böterna för sådana brott kommer att höjas senare i år. Böterna höjs från 1 000 baht till 4 000 baht. En studie gjord av Road Safety Policy Foundation uppskattade att ca 500 människor om året dödas i Thailand när de använder ett övergångsställe.