4 år gamle tvillinger giftet seg for å beskyttes mot onde ånder