Ytterligare upphävande av COVID-19-restriktioner beslutas på torsdag

• Länk till källan

Thailands Center for COVID-19 (CCSA) kommer den 14 oktober att besluta om att minska begränsningarna för halvlåsning ytterligare efter att den första uppsättningen av lättnader har minskat infektioner och dödlighet, även om infektioner ökar i ett begränsat antal områden.
Förutom att de nuvarande åtgärderna omprövas kommer CCSA också att besluta om slutgiltiga detaljer om återupptagandet av vissa provinser den 1 november. Siffror är emellertid inte den enda faktorn, och om det är en snabb ökning av infektioner måste lättnader i avstängningsåtgärderna omprövas.

Enligt CCSA biträdande talesman medan förberedelser pågår för att återuppta turismen i vissa provinser, måste en viss andel av provinsernas befolkning vaccineras och bevis läggas fram för CCSA-kommittén.