Yingluck frikänd i 35 miljaders risskandal

2 april 2564 • Läs mer hos källan 

Centralförvaltningsdomstolen ogiltigförklarade finansministeriets beslut att den landsflyktige före detta premiärministern Yingluck Shinawatra skulle betala 35,7 miljarder baht i ersättning för hennes regerings förlustaffärer med ris.
Domstolen fann att åtalet från 2016 inte var lagligt eftersom korruptionen i processen – som inkluderade verifiering av jordbrukarnas kvalifikationer, olaglig användning av utländskt ris i systemet, undermålig lagring av pantsatt ris och falskt regering-till-regering-risförsäljning – gjordes på operativ nivå.

Yingluck hade bara varit medveten om samförståndsavtalen för regering-till-regering försäljning av pantsatt ris och det hade varit försök att undersöka förluster i systemet. Hon hade inte medvetet låtit korruptionen växa, sa domstolen. Dessutom erkände finansministeriet att det inte fanns några tydliga bevis som visade att Yingluck hade varit direkt ansvarig för skador orsakade av systemet, sa domstolen.