Yingluck beklagar år av förlorad utveckling på grund av Prayut-kuppen

• Länk till källan

Fd premiärminister Yingluck Shinawatra beklagade de utvecklingsmöjligheter som förlorats för landet sedan general Prayut ledde en militärkupp som stoppade framstegen.
Yingluck skrev på sin Facebook-sida att hennes politik som tillkännagavs i parlamentet för ett decennium sedan, i augusti 2011, skulle ha burit frukt vid det här laget om inte Gen Prayut hade lett en kupp mot hennes Pheu-thai koalitionsregering. Hennes regeringplanerade stora satsningar på rispantningssystemet och i investeringar i höghastighetståg. ”Det är väldigt tråkigt att vi måste gå tillbaka för att hitta sätt att starta om landet igen, efter de förlorade möjligheterna,” sa hon. Yingluck har nyligen varit aktiv på sina sociala medieplattformar och kritiserat regeringen för att de inte lyckats höja frukt- och rispriserna för bönder. Hon störtades från sin tjänst den 2014 genom ett konstitutionellt domstolsbeslut, och hennes regering avsattes två veckor senare, den 22 maj, då dåvarande arméchefen general Prayut tog makten genom en militärkupp.

Hon flydde från landet inför ett väntat beslut av högsta domstolens kriminella avdelning för innehavare av politiska positioner den 25 augusti 2017. Hon dömdes skyldig till vårdslöshet för att ha ignorerat korruption i rispantningssystemet och dömdes i frånvaro till fem års fängelse. Det förklarades aldrig hur den tidigare premiärministern kunde glida ur landet.