Utmaningarna med online-lärning ökar när skolor i många provinser stängts

• Läs nyheten hos källan

Utmaningarna med online-lärande kvarstår eftersom skolor i flera provinser beordras stängda under COVID-19-pandemin.
Oron är särskilt stor över dagisbarn, för vilka online-lärande kanske inte är lämpligt, eftersom barn i denna ålder också kräver fysisk utveckling. Lärarna måste inte bara anpassa sina lektioner, föräldrar måste också hjälpa till. Vissa föräldrar måste dock fortfarande arbeta under pandemin så därför lämnas deras barn hos sina morföräldrar eller andra släktingar, som kanske inte är särskilt tekniskt kunniga, vilket gör det mycket svårare för barnen att lära sig och utveckla andra viktiga färdigheter.

Vissa dagislärare säger att när onlineundervisning är det enda valet, förutom att lära sig använda ny teknik, som vissa lärare inte känner till, investerar de i mer utrustning, till exempel en smartphone, dator eller till och med ett stativ för att filma sina studiematerial, blir en nödvändighet.