Utländska turister kan nu ansöka om vistelse i upp till nio månader

• Länk till källan

Utländska turister kan nu stanna i Thailand i upp till nio månader utan att behöva resa utomlands för att få sina visum förlängda, tre månader på det första visumet med två förlängningar om tre månader vardera.
Thailands inrikesministerium sa att de nya reglerna trädde i kraft den 1 oktober och är giltiga fram till den 30 september nästa år, i ett försök att stärka turistnäringen. Utländska turister måste dock uppfylla vissa krav för att kvalificera sig för längre vistelser. Först och främst måste de godkänna en karantänperiod, som en del av folkhälsoministeriets åtgärder för att begränsa spridningen av COVID-19, och måste visa bokningskvitton från hotellen där de kommer att isoleras. Sedan måste de visa bevis på betalning för logi under sin vistelse i riket, som kan vara ett hyrt hus, ett hyrt bostadsrättsrum eller ett ägarbrev i ett bostadsrättsrum. De måste också ha en sjukförsäkring, med minst 100 000 US-dollarskydd för behandling av covid-19 som gäller under hela vistelsen i landet. De måste också ha hälso- och olycksfallsförsäkring på 40 000 baht för öppenvårdsbehandling och 400 000 baht för behandling på sjukhus.

Efter att ha uppfyllt kraven kommer turister att få ett särskilt turistvisum (STV), som är för engångsbruk och som gör att de kan stanna i 90 dagar, vilket kan förlängas två gånger med 90 dagar per förlängning. Visumförlängningsavgiften är 2 000 baht.