Uppdatering från ambassadören till alla svenskar i Thailand

29 april • Läs mer hos källan 

Den svenska ambassadören Jon Åström Gröndahl ger i sitt månatliga brev till alla svenskar i Thailand en uppdatering om den nuvarande situationen i Thailand.
Ambassadören säger att spridningen av Covid-19 ökar i Thailand och att infektionen nu sprids till alla 77 provinser i landet. ”Infektionsgraden är fortfarande låg jämfört med resten av världen, men ökningen är betydligt högre än tidigare”, skriver han.
Tillsammans med nya regeringsrestriktioner och individuella restriktioner i provinserna informerar ambassadören att för att minska risken för att sprida infektionen har ambassaden återinfört arbetet i två olika skift och många arbetar också hemifrån. Ambassadören tar tillfället i akt att informera svenskar i Thailand om möjligheten att få hjälp på distans med flera av ambassadens konsulära tjänster. Ambassadören konstaterar dock att du måste komma personligen för att ansöka om ett nytt pass eller ID-kort.
Tillsammans med den praktiska informationen ger Jon Åström Gröndahl också en uppdatering om sina senaste aktiviteter inklusive den politiska situationen i Thailand och Myanmar samt ambassadens fortsatta samarbete med Svenska handelskammaren:
”Jag är glad att jag lyckades göra ett par resor innan de nya begränsningarna slog till. Jag besökte bland annat Chiang Mai i mitten av mars med mina nordiska kollegor. Ett värdefullt besök med många intressanta möten, bland annat med guvernören. Jag uppskattade också möjligheten att träffas och ta kaffe med flera svenskar som bor i området.

Sammanfattningsvis hoppas jag att Thailands vaccinationsprogram kan börja och att vi långsamt men säkert kan återgå till ett mer normalt liv.
Jag önskar alla en fortsatt trevlig vår skriver ambassadören.