Under COVID är ökande tobakskontroll fortfarande meningsfull

• Läs mer hos källan

Medan Thailand tar itu med sin tredje våg av COVID-19-epidemin, har landet mött en annan, ännu mer dödlig epidemi sedan många år – tobaksbruk.
Sedan pandemin började har COVID-19-viruset tagit cirka 700 liv i Thailand till i mitten av maj 2021. Under samma period har tobak dödat nästan 80 000, eller över än 100 gånger fler människor. Varje år den 31 maj markeras ”Världsdagen för ingen tobak”. Årets tema är ”Commit to Quit”, som syftar till att ge tobaksanvändare möjlighet att lyckas stoppa tobaksanvändningen genom hjälp och stöd i hela samhället.
Över 10 miljoner människor röker i Thailand. Och nu är den bästa tiden att sluta och stödja försök att sluta. Att sluta kan rädda ditt och dina nära och kära: rökning och exponering för begagnad rök kan orsaka kroniska hälsotillstånd som hjärtsjukdomar, stroke, cancer, diabetes och lungsjukdom, vilket ökar risken för allvarliga COVID-19-resultat.

Det är aldrig för sent att sluta och lungorna börjar fungera bättre inom bara två veckor efter att de slutat. Men med tanke på tobakens mycket beroendeframkallande karaktär och dess enorma socioekonomiska aspekter och konsekvenser, går det dock ofta bortom individuell handling. Det kräver ett integrerat tillvägagångssätt där ”hela regeringen” och ”hela samhället” skapar och möjliggör en politik och social miljö för att stödja tobaksanvändare att sluta.