Undantagstillståndet förlängdes med två månader

• Läs nyheten hos källan

Regeringen förlängde på tisdagen undantagstillståndet i hela landet med två månader, fram till slutet av september, för att klara den lokala situationen i Covid-19.
Biträdande taleskvinna sa att förlängningen var från 1 augusti till 30 september, som föreslagits av National Security Council. NSC fungerar som operationsenheten för regeringens Center mot Covid-19. Förlängningen var nödvändig för att underlätta ett snabbt och integrerat genomförande av åtgärder för att kontrollera Covid-19 för allmänhetens säkerhet, sa hon.

Beslutet var ett svar på de tusentals nya Covid-19-fallen som registrerades dagligen i Bangkok, där lättöverförbara och läkemedelsresistenta Covid-19-varianter sprids och bärs av arbetare som återvänder till sina hemprovinser, sa hon. Folkhälsoministeriet förutspådde ca 10 000 nya Covid-19-fall och mer än 100 dödsfall per dag, sa hon.