UD förtydligar annullering av Moderna-donationen av Polen

• Länk till källan

Ministeriet utfärdade ett uttalande som sa att Polens regering hade avbrutit donationen av 3 miljoner Moderna-doser efter att Thammasat University (TU), som förhandlade med en polsk regeringsorganisation, sagt att de hade för avsikt att sälja två tredjedelar av det donerade vaccinet via privata partners för att täcka importkostnaden.
TU anklagade UD på Facebook för att blockera Polens donation av Moderna-vacciner genom att vägra utfärda ett dokument som godkänner universitetet som representant för den thailändska regeringen för att ta emot vaccindonationen. Men ministeriets talesman klargjorde att ministeriet inte hade någon laglig befogenhet att förbjuda universitetet att göra affärer med utländska myndigheter eller importera vaccin.
De sa att ministeriet svarade TU via ett brev som föreslog att universitetet skulle ta kontakt direkt med givarmyndigheten. De sa att ingenting i brevet tydde på att ministeriet inte höll med eller motsatte sig donationen.

Uttalandet fortsatte med att säga att ministeriet har diskuterat frågan med sin polska motsvarighet och informerats om att Polens regering inte tillät försäljning av donerade vacciner och att säljaren för att sälja vaccinet måste ha marknadstillstånd från Moderna, vilket TU aldrig beviljades. Detta har lett till Polens beslut att helt avbryta donationen av Moderna-vacciner till Thailand.