Tusentals GrabBike-mc beordras av vägarna

• Länk till källan • 

Hundratusentals reguljära passagerare på GrabBike kommer att leta efter alternativ transport efter att deras oregistrerade motorcykeltaxi tas ur bruk i mitten av juli på order av Department of Land Transport (DLT).
Och tiotusentals Grab Bike-förare kommer att vara arbetslösa. Grab Thailand meddelade nyligen sina förarpartner att det är skyldigt att avvisa förare som använder motorcyklar som är oregistrerade för kollektivtrafik inom 30 dagar, vilket infaller den 15 juli. Verkställande direktören på Grab Thailand, sa att det skulle påverka tiotusentals förarpartners, som skulle förlora sin försörjning. Grab är skyldiga att följa DLT:s krav på att GrabBike-förare måste ha körkort för kollektivtrafik och att deras motorcyklar ska vara registrerade för kollektivtrafik, sa han.
Förarna är också skyldiga att tillhandahålla service endast i det område där de är registrerade hos DLT, med priser till samma taxa som tillämpas vid motorcykel-taxistationer, enligt DLT:s krav.

Verkställande direktören sa att om statliga myndigheter misslyckas med att ge assistans till tiotusentals GrabBike-förare i Bangkok och omgivande provinser, skulle dessa förare lämnas i sticket utan inkomster för sina familjer. Det skulle påverka hundratusentals reguljära passagerare, som skulle ha ett mer begränsat transportval, sa han.
Han sa också att Grab återigen kommer att träffa DLT den här veckan och be den överväga sätt att lindra påverkan och tidsramen. ”Företaget är redo att hjälpa sina förarpartners till fullo,” sa han.

Enligt Grab-aviseringsbrevet som skickades till förarna har företaget under de senaste månaderna ansträngt sig för att försöka lösa problemet med DLT och minska påverkan på förare och passagerare, men det finns fortfarande ingen tydlig lösning från DLT. En online-petition har lanserats på change.org som motstånd mot ändringen.