Trög vaccinkampanj hotar ekonomiska återhämtning

• Läs mer hos källan

Det senaste grundscenariot som utfärdats av Thailands bank förutspår en BNP-tillväxt på 2%, förutsatt att vaccinupphandling och -distribution når 100 miljoner doser i år och leder till flockimmunitet under första kvartalet 2022.
Bank of Thailand (BoT) sänkte igen Thailands ekonomiska tillväxtprognos för 2021 för andra gången i år till en tillväxt på enbart 1-2%, främst beroende på långsam upphandling och distribution av Covid-19-vacciner. Centralbankens tidigare uppskattning av BNP-tillväxten sattes till 3% före början av den tredje vågen av Covid-19 i april, men den innehåller nu tre olika scenarier som riktar sig mellan 1 och 2% tillväxt beroende på landets långsamma vaccinationshastighet.

Den thailändska ekonomin kan expandera mycket mindre på grund av den tredje vågen av utbrottet som påverkade inhemska utgifter. Dessutom kommer återhämtningen av utländska turistinkomster att påverkas av förseningen av återöppnandet av landet och de osäkra internationella restriktionsåtgärderna. För basscenariot förutspår banken en BNP-tillväxt på 2%, förutsatt att vaccinupphandling och distribution når 100 miljoner doser i år och leder till flockimmunitet under första kvartalet 2022.