Tre kungliga ceremonier i maj ställs in

30 april • Läs mer hos källan 

Kungliga hushållsbyrån meddelade på torsdagen att tre kungliga ceremonier som planerats i maj har ställts in i ett försök att begränsa spridningen av Covid-19.
Tillkännagivandet, undertecknat av kungens sekreterare, sa att slopandet av ceremonierna var i linje med nödbeslutet om offentlig förvaltning i den rådande nödsituation som premiärministern hade meddelat. De avbrutna evenemangen är:
1. Kröningsceremonin och meritskapande för kungliga förfäder 2-4 maj.
2. Kungliga plöjningsceremonien 9-10 maj.
3. Visakha Puja-ceremonin 25-26 maj.