Tillfrisknade COVID-19-patienter måste vaccineras för att minska risken för att bli smittade igen

• Länk till källan

COVID-19-patienter, som återhämtat sig från sjukdomen efter 14 dagars behandling eller isolering, kan bli smittade igen och måste därför vaccineras, sa generaldirektören för Thailands sjukdomsbekämpningsavdelning.
Han sa att återhämtade patienter inte anses vara ”bärare” av sjukdomen, och kan fungera som vanligt och det finns ingen anledning att isoleras. Han varnade dock för att det finns en chans att de kan bli infekterade igen, vilket vanligtvis händer ca 3 månader efter det första tillfrisknandet, om de inte följer grundläggande säkerhetsåtgärder, till exempel att bära munskydd hela tiden utomhus, undvika nära kontakt med andra människor, praktiserar social distans eller regelbundet tvättar händerna med tvål eller desinfektionsgel.