Thailändska kvinnliga advokater kämpar för rätten att bära byxor i domstolen

Ett öppet forum för offentlig diskussion om frågor av allmänt intresse, har hotat att söka rättegång från den centrala förvaltningsdomstolen om den thailändska barföreningen inte svarar på deras framställan om en förändring av klädkoden, som förbjuder kvinnliga advokater från att ha på sig byxor i domstol.

HRLA skrev i sin framställan till den thailändska Bar Association Presidenten att de har fått klagomål från ett antal kvinnliga advokater och hävdar att de har blivit uppmanade av domare för att inte klä sig ordentligt när de hade byxor i domstolen, vilket tillförde att de bröt mot advokaters etiketts regler om klädkoden.
HRLA sa också att det tidigare har lämnat in ett öppet brev till både Högsta domstolens president och advokatrådet under det kungliga beskyddet att utfärda klädningsriktlinjer som inte förbjöd kvinnliga advokater från att ha på sig byxor i domstolen.