Thailändska bybor säger att Mekong är i kris på grund av vattendammar

19 april • Läs mer hos källan 

Den nordöstra regionen i Thailand som gränsar till Laos och Kambodja står inför konsekvenserna av dammar på Mekongfloden.
Förändringar i Mekongflodens naturliga rytmer har hindrats av byggandet av dammar uppströms i Kina och Laos de senaste åren. Mekongdammarna har medfört torka under renperioden och högt vatten när det ska vara torrt. Det försvårar livet för de många i nordöstra Thailand som är beroende av Mekongfloden för mat och försörjning.

Dessutom har vattenkraftsplanerna för Mekong bara börjat, eftersom Kina leder utbyggnaden av dammar med ett öga på både de ekonomiska och den geopolitiska fördelen med att kontrollera Mekong.