Thailändsk säljare av gummianka-kalender befanns skyldig till kunglig förtal

En thailändsk försäljare av en kalender har befunnits skyldig till kunglig förtal. Den 26-årige mannen, ”Tonmai”, arresterades den 31 december 2020 och anklagades för kunglig förtal. Nu ska han avtjäna två års fängelse efter att ha befunnits skyldig.
Taling Chans brottmålsdomstol slog fast att avbildningen av gummiankan var ett hån mot Thailands statschef. Enligt Prachatai English kom gummiänderna först till prodemokratiska demonstrationer redan 2020. Den gula ankan blev en symbol för motstånd efter att demonstranter använt de gigantiska gummiank-båtarna för att blockera strålen från vattenkanoner. Demonstranter kallade de gula ankorna ”flottan”. Ankorna fick pseudo-kungliga titlar av demonstranter.
Polisen genomförde en stingoperation, utgav sig som en potentiell köpare av kalendern på Facebook och bad att den skulle levereras av en Grab-förare. Poliserna spårade sedan platsen tills de hittade Tonmais bostad och begärde en husrannsakan.
De hittade kalendern och arresterade honom eftersom kalendern hånar statschefen. Under vittnesförhöret sa Tonmai att kalendern inte nämnde statschefen eller andra kungliga familjemedlemmar. Han säger också att han inte tagit fram kalendrarna, utan bara levererat dem.

En föreläsare från Thammasat University stod upp för Tonmai genom att säga att parodin inte utgör ett brott enligt den kungliga förtalslagen, eftersom lagen specifikt hänvisar till hot och ärekränkning. En aktivist instämde också i Tonmais försvar genom att säga att språket som används i kalendern också har använts i fiktion när det är lämpligt för en karaktärs status. Under korsförhöret av en Metropolitan Police officer noterade han att han också tycker att ankan inte representerar statschefen.
Men en annan föreläsare vid Chulalongkorn Universitys fakultet för statsvetenskap, vittnade som ett expertvittne för åklagaren. Han säger att han ser ankan som en representation av statschefen med kalenderns mening att visa att statschefen använder skattebetalarnas pengar för sin sexuella vinning, är över den verkställande, rättsliga och lagstiftande makten och kontrollerar militären.
Han kommenterade mars månad på kalendern, där han säger att han såg ankan med en kondom på toppen av huvudet. Han säger att han uppfattade det som att statschefen är besatt av sex eller att han främjar användningen av skydd.

Men under korsförhör sa föreläsaren att han höll med om att ankan representerade många roller och att bilden av en anka som flyger med ett plan med titeln ”Super VIP” inte kunde ses som en referens till statschefen. Trots fram och tillbaka för att fastställa anka-kalenderns betydelse och representationer, dömdes Tonmai till tre års fängelse, men det reducerades till två år efter att han avgav ett användbart vittnesmål. Han beviljades senare borgen så att han kan överklaga fallet.