Thailändsk livsmedelsindustri kommer snart att drabbas av ”saltskatt”.

• Länk till källan

Skatteverket har fått i uppdrag att hitta ett sätt att införa en ”saltskatt” på livsmedelsindustrin så att natriumnivåerna i färdigmat kan kontrolleras och efterföljande hälsoproblem undvikas.
Denna ”saltskatt” kommer att följa samma modell som sockerskatten och kommer att genomföras först när ekonomin har återupplivats. Finansministern sa livsmedelstillverkare hade skurit ner mängden socker som användes i mat och drycker efter att departementet lade på sockerskatten. Nu använder de istället alternativa sötningsmedel som stevia. Han sa att även om syftet med saltskatten var att skära ner på konsumtionen av natrium, borde konsumenterna också utbildas så att de minskar mängden salt de själva använder. Den rekommenderade mängden salt som människor kan konsumera dagligen är 2 000 mg (milligram), men thailändare konsumerar i genomsnitt 3 600 mg.

Regeringen hoppas kunna minska den dagliga konsumtionen av natrium med 20 procent eller till 2 800 mg inom 10 år och saltskatten kommer att uppmuntra operatörer att hitta natriumersättningsmedel. Skatteverkets biträdande talesman sa att den nya skatten kommer att införas när ekonomin förbättras och BNP växer med mer än 1,6 biljoner baht.