Thailands trafikolyckor kostar 500 miljarder per år

12 april 2564 • Läs mer hos källan

Thailand är känt för sina dåliga fordonsförare och ett oproportionerligt stort antal dödliga och andra trafikolyckor.
Världshälsoorganisationen rapporterar nu att trafikolyckorna kostade 500 miljarder bara under 2019. WHO-rapporten placerade Thailand som det sämsta landet i ASEAN med en dödlighet på 32,7 procent, det högsta i Sydostasien. WHO beräknar de ekonomiska skadorna vid dödsfall i olika länder runt om i världen. Thailands 500 miljarder baht i förlust uppgår till cirka 3 procent av landets hela bruttonationalprodukt för 2019 på 16,87 biljoner baht. Genom att analysera statistik och göra prognoser om trafikdödsfall från 2021 till 2027, uppskattas under de närmaste sex åren att Thailand i bästa fall står inför ett genomsnitt på ca 15 400 dödsfall per år och ser ett värsta fall på över 18 600 dödsfall per år i trafikolyckor. Som ett extra deprimerande tillägg till denna grymma statistik visar rapporten att nästan 40% av de dödade i trafikolyckor är hushållens försörjare. Med förlusten av familjeöverhuvudet förlorar i genomsnitt 2,43 personer per död stödet från sin primära familjeförsörjare, vilket försätter dem i fattigdom. Död av yngre hushållsansvarig och andra för tidiga och onaturliga dödsfall kan också på lång sikt bidra till skillnader i en åldrande befolkning.

2020 såg en kraftig minskning av trafikolyckor och dödsfall, från 22 000 år 2019 till knappt 18 000, även om denna minskning huvudsakligen beror på den nationella nedstängningen i april och den allmänna minskningen av resandet på grund av Covid-19-pandemin. Om Covid-19 förbättras under den kommande månaden och landet återvänder till det normala, kommer antalet dödsfall sannolikt också att öka.
Uppskattningar visar att dödsfall på vägarna kan återgå till 19 000–20 000 under 2021, vilket är ungefär 1 död var 26:e minut.