Thailändare börjar rösta om huruvida premiärministerns mandatperiod slutar på onsdag

• Länk till källan •

Allmänheten började idag rösta om huruvida premiärministern skulle sitta kvar efter den 24 augusti.
”People’s Voice”, ett nätverk av akademiker och media, håller omröstningen via mobiltelefonen mitt i en tvist om Prayuts mandatgräns. Omröstningen började kl 06 på lördagen och avslutas vid midnatt på söndagen. Resultatet släpps på måndag. Människor kan rösta genom att skanna en QR-kod från deltagande media. QR-koden länkar till röstningswebbplatsen, där allmänheten kan rösta om huruvida General Prayut ”ska” eller ”inte” fungera som premiärminister längre än åtta år.
Kritiker kräver att premiärministern, som också fungerar som försvarsminister, avgår före den 24 augusti (onsdag), då de säger att hans åttaåriga mandatperiod enligt konstitutionen löper ut.
Oppositionens parlamentsledamöter har lämnat in en begäran om att författningsdomstolen ska besluta om när Prayuts åttaåriga mandatperiod ska löpa ut.

Artikel 158 i grundlagen säger att: ”Premiärministern får inte sitta i ämbetet i mer än åtta år totalt, oavsett om det är i följd eller inte.” Startdatumet för den åttaåriga mandattiden är dock omtvistatad. Många insisterar på att den åttaåriga mandatperioden började när han först tillträdde premiärposten den 24 augusti 2014 – efter den militärkupp han ledde i maj samma år. Andra säger att hans mandatperiod började när den nuvarande konstitutionen trädde i kraft den 6 april 2017. En tredje grupp anser att den bör räknas från när Prayut tillträdde premiärposten den 9 juni 2019, efter det allmänna valet i mars samma år.

People’s Voice-nätverket består av akademiker från åtta universitet – Thammasat, National Institute of Development Administration (Nida), Srinakharinwirot, Rangsit, Burapha, Chiang Mai, Prince of Songkla och Ubon Ratchathani University – plus åtta onlinemedier inklusive Thai Rath TV , Workpoint News, PPTV, The Standard, The Matter, The Momentum och The Reporters.