Thailändare börjar återvända från Songkran-resor och hemprovinser idag

15 april • Läs mer hos källan

Premiärministern uttryckte sin oro för de som återvänder från resor under Songkran-semestern, med trafik som förväntas orsaka trängsel på huvudvägarna idag.
Premiärministern har beordrat regeringstjänstemän att underlätta och hjälpa resenärer, att återvända från sina Songkran-resor, och att förhindra olyckor, samtidigt som de säkerställer att COVID-19-förebyggande åtgärder följs.
Biträdande regeringsordförande sa att premiärministern beordrat närstående myndigheter, inklusive transport- och inrikesministeriet, och den kungliga thailändska polisen att hjälpa trafikanter, och säkerställa efterlevnad av trafikregler.

Provinserna instrueras att genomföra COVID-19-förebyggande åtgärder strikt, särskilt på samlingsplatser, såsom bensinstationer och viloplatser, där kontrollåtgärder bör vara på plats för att förhindra överbeläggning.