Thailand vill ha svar om bärplockarnas Covid-utbrott i Finland

• Länk till källan

På tisdagen rapporterades att bärföretagen Arctic International och Polarica transporterade minst 260 utländska bärplockare från Lappland till östra Finland även fast de flesta var smittade av eller utsatta för coronavirus.
Som svar på den pågående situationen sa Thailands ambassadör i Finland att bärplockningsföretagen som anställde thailändska migrerande arbetare skrivit på ett avtal om att de skulle skydda deras hälsa under den pågående coronavirusepidemin.
”Vi väntar nu på att myndigheterna ska ta reda på om företagen fullt ut och korrekt överensstämmer med avtalets villkor eller inte”, sa ambassadören.
Avtalsvillkoren tvingar bärföretagen att ta hand om tillfälligt anställda, samt ge lämplig behandling och ersättning om de får Covid. Villkoren beskriver arbetsgivares skyldigheter att tillhandahålla sjukförsäkring, boende och transport.
Avtalet föreskriver också att arbetstagare måste få ersättning om de beordras i karantän och tvingar företag att betala ut ersättning om arbetstagaren dör av sjukdomen i Finland. Enligt kontraktet är företagen tvungna att betala motsvarande cirka 25 500 euro till en arbetares familj i händelse av deras covid-relaterade död.

Ambassadören sa att Thailand hoppas att finska bärföretag skulle anse sina hyrda plockare som anställda och på så sätt ge dem rättigheter i enlighet med lokala anställningslagar. Ambassadören sa också att Thailand vill påskynda utbytet av information med finska myndigheter i de fall de thailändska arbetarna har problem med sin hälsa eller arbetsförhållanden. Hon sa att ambassaden hoppas att det finska utrikesdepartementet kommer att vidta snabba åtgärder. Tidigare i veckan noterade chefen för infektionssjukdomar vid Lapplands sjukhusdistrikt, att karantänregler och smittskyddslagen åsidosattes vid överföring av sjuka arbetare till Kainuu och norra Karelen. Han sa att han misstänkte att orsaken till infektionsklusterna berodde på att Covid-tester togs när arbetarna anlände till Finland. Testerna identifierade inte omedelbart nya infektioner, vilket resulterade i en snabb spridning av viruset bland tätt befolkade grupper.