Thailand utnyttjar grundvattenresurserna under torra säsongen

1 april 2564 • Läs mer hos källan 

Thailand står inför allvarlig torka under den heta säsongen och har därför inlett grundvattenutvinning i sina mest torra regioner för att tappa källor djupt under jorden, eftersom man ser på nya sätt att utnyttja framtida behov.
Grundvattenavdelningen har skickat geologer och mer än 80 team till områden som inte betjänas av bevattningsnät och regioner som vanligtvis drabbas av brist eftersom vattennivån i dammarna är låg. I nordöstra Yasothon-provinsen har soldrivna vattenpumpar och tankar utplacerats i en av 25 grundvattenstationer, bland ca 937 underjordiska brunnar i regionen.

“Vattenkällan på ytan, när den sinar, så är den enda källan kvar den som är under oss,” sa naturresurs- och miljöminister under ett besök. ”Mängden grundvatten under Thailand har varit enorm,” sa han och uppskattade att 10% till 15% av Thailands mer än 700 miljoner liter regnvatten finna under marken.