Thailand köper AstraZeneca-vaccin från Ungern, Island & Tyskland donerar vaccin

• Länk till källan

Kabinettet godkände på tisdagen för ministeriet för folkhälsa att köpa 400 000 doser av AstraZenecas Covid-19-vaccin från Ungern och att acceptera donationer av 100 000 doser Pfizer-vaccin från Island och 346 000 doser AstraZeneca från Tyskland.
Talsmannen sa att sjukdomsdepartementet kommer att underteckna ett bilateralt avtal med Ungern om köp av 400 000 doser. Avtalet gäller transport av vaccin, äganderätt och risker, sekretess, lagar för hantering av tvister och indirekta skatter/moms. Avdelningen har också befogenhet att teckna ett trepartsavtal mellan Thailand, Ungern och AstraZeneca angående indirekta skatter/moms, leverans av vaccinet och lagar för genomförandet av avtalet. Talesmannen sa att köpet av det extra vaccinet är en del av planen att slutföra förvärvet av 126,2 miljoner doser av Covid-vaccin.

Regeringen är övertygad om att minst 70% av personerna i målgrupperna kommer att inokuleras i december i år. Man erkände också Islands önskan att donera 100 000 doser Pfizer-vaccin och Tysklands avsikt att donera 346 100 doser AstraZeneca-vaccin till Thailand. Folkhälsominister Anutin kommer att teckna donations- och leveransavtal med de två länderna. Island och Tyskland förväntas leverera vaccinet i oktober, sa han.