Thailand kommer att bli hem för världens största solcellstak

Länk till Källan

En solpanel i storleken av 18 fotbollsplaner byggs för närvarande i Falkens däcktillverkningsanläggning – den största takinstallationen i världen
Falken bygger världens mest omfattande solpanelsanläggning på en enda anläggning som täcker en yta på 100 000 m2, vilket motsvarar över 18 fotbollsplaner. Denna installation byggs på Sumitomo Rubber Industries (SRI) fabrik i Thailand, där Falken är ett dotterbolag.
Installationen består av 40 000 solpaneler med en sammanlagd effekt på 22 MW och beräknas vara klar i januari 2025. Då kommer anläggningen att kunna använda 100 % förnybar energi, tack vare investeringen i den nya solpanelsinstallationen, såväl som antagandet av ett kraftvärmesystem för gas och initiativ för elkraftsystem för biomassa vid anläggningen i Rayong-provinsen.
Gaskraftvärmesystemet, som består av två 6,6 MW pannor som drivs av förnybara energikällor, kommer att ersätta energi från lokala energibolag. Dessutom kommer biomassa som erhålls från överskottsgrenar och stammar efter att gummiträd har skördats, som en del av SRI:s Sustainable Natural Rubber⁴-program, att ge ytterligare el.

Totalt kommer de nya initiativen att minska de totala årliga CO2-utsläppen med 38 000 ton.
Drivna av SRI:s långsiktiga hållbarhetspolicy, ”Driving Our Future Challenge 2050⁵”, kommer de senaste initiativen att hjälpa till att accelerera dess koldioxidneutrala mål. Detta syftar till att minska de årliga Scope 1- och 2-CO2-utsläppen med 50 % (jämfört med 2017-utsläppen) med dess mål för 2030 som nu är satt att kunna uppnås ett år före schemat.