Thailand förbereder sig för tyfoner och kraftiga regn under augusti – september

• Länk till källan

Tio åtgärder för att förhindra översvämningar och andra katastrofer mellan augusti och september, då kraftiga regn väntas och landet kan möta två till tre tyfoner, samt att lagra vatten för torrperioden.
Vice premiärminister Prawit har uppmanat relevanta myndigheter att genomföra tio åtgärder som framtagits för att förhindra översvämningar och andra katastrofer under årets regnperiod, samt att lagra vatten för den torra säsongen. Vice premiärministern ledde en videokonferens med National Water Administration som dess ordförande och informerades om prognoser för augusti och september, då kraftiga regn väntas och Thailand kan behöva möta två till tre tyfoner. Totalt 2 988 underdistrikt i 630 distrikt i 71 provinser anses vara i risk för översvämning. Administrationen har därför beordrat berörda myndigheter, inklusive Royal Irrigation Department, Marine Department och lokala förvaltningar, att förbereda försiktighetsåtgärder som vattenpumpar, tunnlar, vallar och dräneringssystem. De uppmanades att rensa bort skräp från dräneringsrören för att förhindra översvämningar.

Prawit instruerade också sitt utskott, ministeriet för jordbruk och kooperativ, Bangkok-tjänstemän och provinsguvernörer att genomföra tio åtgärder för att förhindra översvämningar, jordskred och översvämningar. Han uppmanade till att en PR-kampanj genomförs så att medborgarna hålls uppdaterade om situationen och är beredda att reagera i händelse av katastrof.