Thailand förbereder sig för att importera Molnupiravir – ”första anti-Covid-läkemedlet”

• Länk till källan

Thailand förbereder sig på att importera Molnupiravir, som forskare hävdar är det första läkemedlet som snabbt blockerar Covid-19-viruset.
Chefen för sjukvårdsavdelningen, Somsak, sa att hälsovårdsmyndigheter skulle ge grönt ljus för att importera Molnupiravir efter fas 3-tester av dess utvecklare, Merck och Ridgeback Therapeutics, är framgångsrika. Molnupiravir är ett läkemedel mot coronavirus som för närvarande genomgår fas 2 och 3 tester utomlands, med resultat förväntade i slutet av denna månad, i oktober och november. Folkhälsoministeriet har för närvarande samtal med Merck om att skaffa Molnupiravir och med Pfizer för att importera deras proteashämmare. Om båda läkemedlen registreras kommer Thailand att skynda sig att använda dem mot framtida utbrott, sa Somsak.

Fas 3-försöksresultat för Molnupiravir – det första antivirala läkemedlet som specifikt utvecklats för att bekämpa Covid-19-förväntas i slutet av denna månad, med registrering från US Food and Drug Administration (FDA) i oktober. Thailand räknar med att registrera Molnupiravir hos thailändska FDA i november. Om läkemedlet är framgångsrikt kommer det att användas istället för favipiravir. Båda läkemedlen har samma verkningsmekanism, det vill säga att sdet toppar viruset från att komma in i celler. Patienter med lindriga symtom får 40 tabletter Molnupiravir under fem dagar. Under tiden förväntas resultat från thailändska studier om favipiravir, Andrographis paniculata (fah talai jone) och andra mediciner som för närvarande används för att bekämpa Covid-19 under de närmaste 1-2 månaderna.